msm "chemik" płock

SKĄD TAKA NAZWA

Nazwa – Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Płocku, bo pod taką ją zarejestrowano, nie była od początku podjętych prac organizacyjnych ani pewną ani ostateczną. W pierwszych archiwalnych dziś dokumentach, z adnotacjami ówczesnej dyrekcji MZRiP występuje nazwa „własna spółdzielnia” i „Zakładowa Spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego”.
Przymiotniki „płocka” i „ mazowiecka” figurowały już w nazwach powstałych wcześniej Spółdzielni Mieszkaniowych, funkcjonujących na terenie miasta. Jeszcze w lutym 1981 r. w oficjalnych pismach PPIP do Pełnomocnika Dyrekcji MZRiP ds. zorganizowania Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy MZRiP tytułowano ją właśnie w ten sposób. Człon nazwy – „CHEMIK” musiał zostać ustalony przez Komisję Organizacyjną Założycieli, gdyż w „Materiałach Biuletynu Informacyjnego n.t. budownictwa mieszkaniowego” opracowanych przez tę komisję z datą 23.03.1981 r. używana jest nazwa ZSM „CHEMIK”. W tymże dokumencie sugeruje się skład 3 osób prawnych – MZRiP, PBB „Petrobudowa” i PPIP, jako członków – założycieli. Ostateczna nazwa z przymiotnikiem „Międzyzakładowa” w miejsce „ Zakładowa” musiała zostać przyjęta przed Walnym Zgromadzeniem Członków Założycieli , które odbyło się 8 maja 1981 roku, gdyż w protokole z tego zebrania używa się właśnie tej nazwy . 

 

https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/