msm "chemik" płock

GENEZA POWSTANIA KLUBU

Klub rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1990 roku w dwóch lokalach:
• na pierwszym piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 12
• w budynku przy ul. Czwartaków 4

więcej

ZESPÓŁ

Hanna Bobyk - Kierownik Działu
Beata Chęcka - Instruktor ( Klub ul. Czwartaków 4 )
Beata Różańska - Instruktor ( Klub ul. Czwartaków 4 )
Anna Hoffman - Instruktor ( Klub ul. 3 Maja 12 )