msm "chemik" płock

Działalność Społeczno -Wychowawcza

Oparta jest o Statut Spółdzieni i stosowne przepisy prawa spółdzielczego. Na tej podstawie opracowany został Regulamin Pracy Klubu Osiedlowego MSM „CHEMIK”, zatwierdzony następnie przez Uchwałę Rady Nadzorczej.
Klub realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz działalność społeczno – wychowawczą wynikająca z obowiązków statutowych Spółdzielni , a zgodną z założeniami polityki kulturalnej Państwa. Jednym z celów jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 

https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/